Nhân rộng những mô hình quản lý rác thải của phụ nữ 

Xem với cỡ chữ

Đó là một trong nhiều đề xuất được đưa ra tại Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải và biến đổi khí hậu” do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, và Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VNGO-CC) tổ chức ngày 19.10, tại Hà Nội.

Tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong quản lý rác thải và biến đổi khí hậu. 

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Trưởng đại diện Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho phụ nữ Elisa Fernandez Saenz cho biết:  Theo Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu tác động lên nam giới và nữ giới khác nhau, nữ giới cũng như các nhóm bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhiều nhất. Tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực, nữ giới không chỉ đóng vai trò tiên phong tạo ra các giá trị kinh tế, mà họ đóng góp trực tiếp cho giảm thiểu khi nhà kính. Trong ngành quản lý rác và giảm thiểu khí nhà kính, vai trò tiên phong của phụ nữ thể hiện tất cả các cấp độ trong chuỗi giá trị rác.

Thực tế, ở các cấp độ đều thể hiện vai trò của phụ nữ. Cụ thể, ở gia đình, phụ nữ tham gia vào công tác phân loại và thu gom rác thải tái chế tại nguồn. Ở cấp cộng đồng, họ là những người tiên phong trong tuyên truyền, áp dụng các mô hình giảm thiểu thu gom rác tài nguyên và rác nhựa để tái chế. Trong chuỗi giá trị rác, các chị em phụ nữ lao động phi chính thức đã đóng góp chính vào khâu thu gom rác tái chế từ các hộ gia đình và từ bãi rác, giảm thiểu trực tiếp được lượng rác ra bãi chôn lấp, và vì vậy giảm thiểu được đáng kể lượng khí nhà kính từ hoạt động chôn lấp. 

Trưởng đại diện Cơ quan LHQ về bình đằng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam Elisa Fernandez Saenz, phát biểu tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia về môi trường đã trình bày những nội dung liên quan đến: vai trò của lao động nữ phi chính thức trong quản lý rác thải- góc nhìn từ khía cạnh luật pháp; công cụ tính toán sự đóng góp của phụ nữ cho giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý rác thải; tính toán phát thải khí nhà kinh từ xử lý chất thải rắn, những thách thức và đóng góp của phụ nữ trong quản lý chất thải rắn...

Từ thực tiễn quản lý rác, các chuyên gia đề xuất, để giảm phát thải khí nhà kính từ việc phát thải rác, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, cần thúc đẩy hơn nữa việc trao quyền cho phụ nữ trong việc quản lý rác thải. Để làm được điều này, cần lồng ghép, nhân rộng các mô hình hay, những sáng kiến của các cấp hội phụ nữ trông việc thu gom, xử lý, quản lý chất thải...

Tin và ảnh: Bảo Hân