Nhân giống thành công loài trai cho ngọc đen 

Xem với cỡ chữ

      Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 3 đã nghiên cứu sản xuất thành công khoảng 3.700 con giống bàn mai đen- một loài trai cho ngọc đen có giá trị kinh tế cao. Đây là kết quả của đề tài khoa học nuôi cấy giống trai cho ngọc đen được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 tiến hành từ năm 2005, nhằm cung cấp con giống bàn mai đen cho ngư dân nuôi khai thác lấy ngọc tại tỉnh Khánh Hòa. Được biết, trên thị trường, giá 1 viên ngọc trai đen đường kính từ 10-12 là trên 1.000 USD.

KT