Nguy cơ đuối nước hoàn toàn có thể phòng chống 

Xem với cỡ chữ
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (Hoa Kỳ) đã tổ chức toạ đàm “Ngày thế giới phòng chống đuối nước”. Nội dung nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng và sâu sắc của đuối nước đối với gia đình, cộng đồng, từ đó kêu gọi sự phối hợp đa ngành cho các giải pháp cứu sống sinh mạng.

Thay đổi hành vi để phòng tránh tai nạn đuối nước

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua Nghị quyết về vấn đề đuối nước toàn cầu vào tháng 4.2021 và lựa chọn ngày 25.7 hàng năm là ngày thế giới phòng, chống đuối nước. Chủ đề của năm nay là “Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống”. Nghị quyết khuyến khích tất cả thành viên Liên Hợp Quốc chỉ định một đầu mối quốc gia về phòng chống tai nạn đuối nước; xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống đuối nước; soạn thảo chương trình phòng chống đuối nước phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); ban hành và thực thi hiệu quả các luật về an toàn liên quan đến nước.

Bên cạnh đó, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc được khuyến nghị đưa thông tin liên quan đến tai nạn đuối nước vào hệ thống dữ liệu thống kê quan trọng và tổng hợp tất cả dữ liệu liên quan các trường hợp tử vong do đuối nước vào số liệu đánh giá quốc gia, thúc đẩy các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống đuối nước, cũng như nhằm thay đổi hành vi để phòng tránh tai nạn đuối nước, thúc đẩy lồng ghép phòng chống đuối nước trong các chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai hiện có.

Đây là cơ hội để các ban ngành liên quan thảo luận một số vấn đề đáng quan tâm, để đưa ra những giải pháp can thiệp trước thực trạng đáng lo ngại của đuối nước. Một số câu hỏi đã được đưa ra và giải đáp như Nhà nước Việt Nam đã có những chính sách, hoạt động như thế nào với vấn đề đuối nước, sự hỗ trợ can thiệp của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả như thế nào; biện pháp an toàn nào để bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ đuối nước.

Các diễn giả cuộc tọa đàm

Giảm 20% số trẻ tử vong giai đoạn 2021-2030

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả và các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn nạn đuối nước cũng như các thành tựu và thách thức của hoạt động phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Phòng, chống đuối nước trẻ em luôn là vấn đề quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành đoàn thể nhằm đảm bảo quyền sống còn của trẻ em, thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em, các mục tiêu thuộc chương trình nghị sự về phát triển bền vững. Mới đây, ngày 19 tháng 7 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-TTg phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu giảm 20% số trẻ tử vong do đuối nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng, nhiều giải pháp đang được triển khai để phòng, chống đuối nước trẻ em. Thứ nhất là rà soát các khuôn khổ pháp lý về phòng, chống đuối nước trẻ em. Thứ hai là tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống đuối nước trẻ em cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Thứ ba là chủ động ban hành hướng dẫn và các tiêu chí về Ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Thứ tư là nhân rộng mô hình và triển khai dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em trên toàn quốc. Thứ năm là phối hợp các các bộ, ngành liên quan thực hiện thanh tra, giám sát về nguy cơ dẫn đến đuối nước trẻ em. Thứ sáu là nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp. 

Để đánh dấu kỷ niệm Ngày thế giới Phòng, chống đuối nước lần đầu tiên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu cùng nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng và sâu sắc của đuối nước đối với gia đình và cộng đồng, từ đó kêu gọi sự phối hợp đa ngành cho các giải pháp cứu sống sinh mạng. Tại Việt Nam, mặc dù kết quả ban đầu đáng khích lệ với việc giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước mỗi năm nhưng đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, mỗi năm hiện vẫn còn hơn 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Mỗi gia đình tại Việt Nam đều có thể góp phần thiết thực để phòng, chống đuối nước bằng cách giám sát trẻ an toàn, dạy trẻ biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tạo môi trường an toàn cho trẻ em tránh xa nguồn nước. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng, chống và mọi người đều có vai trò trách nhiệm trong việc phòng, chống đuối nước. 

Cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Đầu tư của địa phương và chung tay của cộng đồng

Nhằm vượt qua những thách thức, đồng thời phát huy những thành quả đã làm được trong giai đoạn vừa rồi, thực hiện tốt những mục tiêu được giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng cho cha mẹ, và trẻ em các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra giám sát để phát hiện và tránh những nguy cơ để bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Nhằm tăng cường các chương trình phòng, chống đuối nước, các biện pháp can thiệp dựa trên bằng chứng, hiệu quả đã được triển khai phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Từ thiện Bloomberg và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu, chương trình phòng, chống đuối nước đã dạy bơi cho khoảng 14.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho hơn 30.200 trẻ em tại 8 tỉnh có tỉ lệ trẻ em đuối nước cao nhất trên toàn quốc. Chương trình đã xây dựng các tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và sẽ phổ biến trên toàn quốc.

Bà Đoàn Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia của Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu, Hoa Kỳ cho biết, sẽ chuyển giao những kinh nghiệm của chương trình để áp dụng trên toàn quốc. Điều này rất cần sự đầu tư của chính quyền địa phương và chung tay của mỗi gia đình, cộng đồng”. Mỗi gia đình tại Việt Nam đều có thể góp phần thiết thực để phòng, chống đuối nước bằng cách giám sát trẻ an toàn, dạy trẻ biết bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, tạo môi trường an toàn cho trẻ em tránh xa nguồn nước. 

Phương Thanh