Người dân ở Hà Nội lưu ý gì từ 0 giờ 19.7.2021 

Xem với cỡ chữ
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân ở tại nhà, không tụ tập quá 5 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m.