Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngời sáng niềm tin 

Xem với cỡ chữ
Trong ngày hội non sông, cùng với cử tri cả nước, 99,77% cử tri Quảng Trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên. Thành công của cuộc bầu cử một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Thực hiện tốt công tác nhân sự

Theo đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị vừa được tổ chức, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chỉ đạo khẩn trương ban hành các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Bầu cử tỉnh; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể Nhân dân; sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của Nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị Ảnh  Trần Tuyền
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ảnh Trần Tuyền

Bên cạnh thực hiện công khai, minh bạch trong từng bước tiến hành theo đúng quy định, công tác nhân sự đã được thực hiện tốt, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, cơ bản giới thiệu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội để tuyên truyền đến đông đảo người dân trên địa bàn. Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát tận cơ sở, khối xóm đã tạo sự lan tỏa, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trong ngày hội non sông, cùng với cử tri cả nước, cử tri Quảng Trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, bỏ phiếu bầu những người đại diện cho mình tại Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với tỷ lệ 99,77% số cử tri đi bầu, đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 291 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.821 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân, chất lượng đại biểu được nâng lên, bảo đảm tỷ lệ trẻ, nữ, ngoài Đảng. Kết quả này vừa phản ánh cách thức tổ chức, vừa phản ánh nền tảng vững mạnh của hệ thống chính trị, nhất là niềm tin của Nhân dân sau thành công của đại hội Đảng các cấp, những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

“Thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị một lần nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc” - Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Xứng đáng với niềm tin, mong đợi của cử tri

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Bên cạnh tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,77%, bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, việc bầu thiếu đại biểu HĐND ở cấp huyện và cấp xã là vấn đề rất đáng để nhìn nhận thấu đáo hơn. Nguyên nhân do công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tại một số địa phương còn chung chung, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để chỉ đạo nên có việc thiếu chặt chẽ, thiếu kịp thời. Một số địa phương chưa làm tốt công tác nhân sự, việc ấn định đơn vị bầu cử, phân bổ ứng cử viên chưa hợp lý, để số dư nhiều hơn số dư tối thiểu nên bị phân chia phiếu dẫn đến tình trạng bầu thiếu đại biểu. 

Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và theo dõi của Ban Chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử các cấp cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát… ở một số địa phương chưa tốt, một số cấp ủy chưa chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tuyên truyền vận động Nhân dân để phù hợp với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nên thông tin đến với người dân còn hạn chế; việc giới thiệu nhân sự tham gia tổ kiểm phiếu có nơi chất lượng chưa cao, dẫn đến công tác kiểm phiếu bầu cử ở một số tổ bầu cử vẫn còn chậm, phải tổ chức kiểm phiếu nhiều lần...

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh bày tỏ mong muốn mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao vào năm 2025 và nhóm tỉnh khá của cả nước vào năm 2030 theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh.

Mai Phương