Bang Queenland, Australia

Báo cáo bắt buộc để bảo vệ trẻ em

- 07:12, 16/01/2022
Queenlands là bang có diện tích lớn thứ nhì ở Australia và là thực thể dưới quốc gia lớn thứ 6 trên thế giới. Ở bang này, nhiệm vụ bảo vệ trẻ em rất được coi trọng. Đạo luật Bảo vệ Trẻ em 1999 của bang yêu cầu một số chuyên gia nhất định, được gọi là “những người báo cáo bắt buộc”, phải báo cáo cho Cục An toàn trẻ em, nếu họ thấy nghi ngờ hợp lý về trường hợp trẻ em đã, đang phải chịu đựng hoặc có nguy cơ không thể chấp nhận được việc bị tổn hại do lạm dụng thể chất hoặc tình dục và không có cha mẹ có thể bảo vệ.
	Nguồn: The Sector
Nguồn: The Sector

Các báo cáo viên bắt buộc cũng nên báo cáo cho Cục An toàn trẻ em khi thấy nghi ngờ hợp lý rằng một đứa trẻ đang cần được bảo vệ do bất kỳ hình thức lạm dụng hoặc bỏ rơi nào khác. Theo Đạo luật Bảo vệ Trẻ em 1999, các báo cáo viên bắt buộc bao gồm: giáo viên, bác sĩ, y tá, cảnh sát có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, người thực hiện chức năng bênh vực trẻ em theo Đạo luật Người giám hộ công năm 2014, các chuyên gia chăm sóc và giáo dục mầm non…

Cụ thể, giáo viên bao gồm những người được chấp thuận theo Đạo luật Giáo dục (Đại học Sư phạm Queensland) 2005, được tuyển dụng tại một trường học. Bác sĩ và y tá bao gồm những người làm việc trong cả lĩnh vực y tế công và tư nhân.

Nhân viên của Cục An toàn trẻ em và nhân viên của các dịch vụ chăm sóc được cấp phép phải báo cáo nghi ngờ hợp lý rằng một đứa trẻ được chăm sóc đã phải chịu đựng, đang phải chịu đựng hoặc có nguy cơ không thể chấp nhận được khi bị tổn hại đáng kể do lạm dụng thể chất hoặc tình dục.

Cục phải cung cấp thông báo từ các cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ, bao gồm các báo cáo viên bắt buộc, với thông tin về phản ứng của Cục đối với các mối quan tâm về bảo vệ trẻ em được báo cáo. Người thông báo sẽ được hỏi liệu họ có yêu cầu phản hồi tại thời điểm tiếp xúc ban đầu với Cục hay không. Nếu người thông báo yêu cầu phản hồi, Cục An toàn trẻ em của Queenland phải cung cấp thông tin về phản ứng của Cục, cơ sở lý luận cho quyết định và khung thời gian có thể xảy ra cho bất kỳ liên hệ nào của Cục với trẻ hoặc gia đình; cung cấp phản hồi tại thời điểm người thông báo liên hệ ban đầu...

Ngoài ra, các chuyên gia chăm sóc và giáo dục mầm non (ECEC) hiện nay cũng được pháp luật yêu cầu báo cáo các mối quan tâm về an toàn của trẻ em cho Cục An toàn trẻ em. Các chuyên gia này bao gồm các nhân viên từ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ giữ trẻ tại nhà, nhà trẻ, nhà trẻ có giới hạn giờ, giữ trẻ ban ngày và chăm sóc sau giờ học. Các cá nhân là tình nguyện viên hoặc dưới 18 tuổi không phải là các báo cáo viên bắt buộc.

Các chuyên gia ECEC không phải là tổ chức được quy định và không thể giới thiệu các gia đình đến một dịch vụ hỗ trợ gia đình chuyên sâu mà không có sự đồng ý của họ. Nếu những lo lắng về một gia đình không đáp ứng được ngưỡng luật định để báo cáo cho Cục, các chuyên gia ECEC được khuyến khích giới thiệu gia đình đến các dịch vụ hỗ trợ, với sự đồng ý của họ.