Australia: Từ phiên tòa video đến xét xử trực tuyến

- 06:31, 07/11/2021
Theo quy định, trong các trường hợp thích hợp và tùy thuộc vào bất kỳ điều kiện hoặc thủ tục nào phải hoặc có thể áp dụng, Tòa án của Australia có thể chỉ đạo hoặc cho phép đưa ra lời khai, trình bày và đệ trình lên Tòa án bằng video. Việc xét xử trực tuyến tiếp tục được tạo điều kiện thông qua những quy định mới khi xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Hướng dẫn xét xử video năm 2016 của Tòa án Liên bang

Quyết định của phiên tòa video: Theo quy định, một bên có thể yêu cầu cung cấp lời khai, hầu tòa hoặc gửi tài liệu thông qua liên kết video, nhưng trước tiên họ nên thảo luận với bên kia và video có thể được thông qua sau khi có sự cho phép, hướng dẫn hoặc lệnh từ tòa án. Các bên nên nộp đơn càng sớm càng tốt và cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép tòa án đưa ra quyết định có cho phép tổ chức hội nghị truyền hình hay không.

Thẩm phán nên xem xét các yếu tố sau khi quyết định có cho phép phương pháp video hay không: Các bên ở các vị trí địa lý khác nhau và lợi thế của việc sử dụng liên kết video là rất lớn, có thể tiết kiệm chi phí và thời gian vận chuyển; liệu phương pháp video có thể sử dụng tài nguyên một cách công bằng hay không. Liệu thiết bị video có thể được sử dụng ở địa điểm nào; chất lượng hình ảnh và chất lượng âm thanh của video; những hạn chế cố hữu của hội nghị truyền hình như kiểm tra chéo; chênh lệch thời gian; chất lượng bản dịch…

Nguồn: ITN

Thiết bị: Tòa án đã lắp đặt thiết bị hội nghị truyền hình trong mỗi phòng xử án. Để bảo đảm các hồ sơ được yêu cầu bằng văn bản, thông thường tòa án sẽ yêu cầu người ghi phiên tòa ghi lại nội dung của cuộc họp video.

Các thỏa thuận liên quan: Người nộp đơn hoàn thành đơn đăng ký hội nghị truyền hình bằng cách điền vào biểu mẫu và thông báo cho các bên khác; trước cuộc họp, bên đăng ký nên sắp xếp một liên kết gỡ lỗi để bảo đảm sử dụng thiết bị suôn sẻ; tất cả người tham gia phải đăng nhập trước 15 phút; người tham gia phải chú ý đến việc nói từ micrô, để những người tham gia khác có thể nghe thấy và nên giảm thiểu các chuyển động thể chất; Ngoại trừ hội nghị truyền hình chỉ được sử dụng để thuận tiện cho tòa án, các bên phải trả phí hội nghị truyền hình khác, bao gồm cả chi phí lắp đặt và sử dụng thiết bị của tòa án, chi phí truyền dẫn ra nước ngoài và chi phí sử dụng mạng bên ngoài…

Quy định mới trong thời kỳ Covid-19

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Tòa án Liên bang đã ban hành Hướng dẫn người hành nghề/đương sự quốc gia về các phiên điều trần trực tuyến và qua phần mềm Teams Microsoft, bắt đầu từ việc tạo, tham gia phiên tòa, tiết lộ tư pháp, quản lý hồ sơ… Các khía cạnh đưa ra các yêu cầu của Tòa án Liên bang cho các phiên điều trần trực tuyến để phòng chống dịch Covid-19. Phiên điều trần trực tuyến được tạo bằng cách gửi một liên kết lời mời đến địa chỉ email được chỉ định của người tham gia. Liên kết lời mời có thể được chuyển tiếp đến các nhân chứng và những người tham gia khác sau khi được tòa án chấp thuận.

Ba khía cạnh của phiên tòa trực tuyến cần lưu ý: Thứ nhất, bản ghi của phiên tòa trực tuyến sẽ được thực hiện thông qua phần mềm Auscript, và các thiết bị ghi âm và liên lạc khác không được phép; Thứ hai, người tham gia phải tuân thủ các nghi thức phiên tòa chính thức và bảo đảm rằng họ yên tĩnh, an toàn và luôn trực tuyến. Tham gia các phiên tòa trong môi trường được bảo vệ; thứ ba, tòa án sẽ tổ chức cho các nhân chứng tuyên thệ. Ngoài ra, để bảo đảm tính công khai trong xét xử, tòa án sẽ công bố danh sách sắp xếp phiên điều trần trực tuyến để công chúng có thể lựa chọn xem một phiên điều trần nào đó.

Lê Thanh Hoàn