Bộ máy giúp việc của Nghị viện Australia

4 cơ quan giúp việc

- Chủ Nhật, 12/12/2021, 06:54
Khác với một số nghị viện trên thế giới, bộ máy giúp việc cho Nghị viện Australia (các nghị sĩ, thượng nghị sĩ và các ủy ban) là 4 cơ quan hành chính, bao gồm: Văn phòng Thượng viện, Văn phòng Hạ viện, Văn phòng Dịch vụ Nghị viện và Văn phòng Ngân sách Nghị viện.
Các nhân viên Văn phòng Thượng viện Nguồn: ITN
Các nhân viên Văn phòng Thượng viện
Nguồn: ITN

Văn phòng Thượng viện cung cấp cho Thượng viện, các ủy ban của Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện và các thượng nghị sĩ các dịch vụ tư vấn, tham mưu, hỗ trợ liên quan đến việc thực thi quyền lập pháp của Khối thịnh vượng chung.

Quan chức nghị viện cao nhất phụ trách Văn phòng Thượng viện là Chủ tịch Thượng viện và người đứng đầu Văn phòng là Thư ký Thượng viện.

Công việc của Văn phòng Thượng viện do Thượng viện và các ủy ban của Thượng viện xác định. Văn phòng chịu trách nhiệm trước Thượng viện và tất cả các thượng nghị sĩ, bảo đảm tính công bằng, vô tư hoàn toàn trong việc phục vụ các thượng nghị sĩ từ tất cả các đảng phái chính trị và các thượng nghị sĩ độc lập.

Văn phòng Hạ viện cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ hoạt động hiệu quả của Hạ viện, các ủy ban của Hạ viện và các ủy ban chung cũng như một loạt các dịch vụ và cơ sở vật chất cho các thành viên nghị viện trong Tòa nhà Quốc hội.

Bộ phận này cũng thực hiện các hoạt động thúc đẩy công việc của Hạ viện trong cộng đồng, chịu trách nhiệm về mối quan hệ quốc tế và khu vực của Nghị viện.

Chủ tịch Hạ viện chịu trách nhiệm giải trình trước Nghị viện về các hoạt động của Văn phòng Hạ viện. Còn Thư ký Hạ viện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hạ viện và là viên chức hành chính cao nhất của Văn phòng Hạ viện.

Phòng Dịch vụ Nghị viện (DPS) là một trong 4 bộ phận hành chính chịu trách nhiệm hỗ trợ cho hoạt động của Nghị viện Australia và công việc của các nghị sĩ, chịu trách nhiệm báo cáo cho các Quan chức chủ tọa của Nghị viện (gồm Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện).

Trên cơ sở phối hợp với Văn phòng Thượng viện và Văn phòng Hạ viện, DPS cung cấp dịch vụ trong những lĩnh vực: thư viện và nghiên cứu; công nghệ thông tin và truyền thông; an ninh; xây dựng, mặt bằng và thiết kế; âm thanh hình ảnh và biên bản; nghệ thuật; tham quan; ăn uống; các dịch vụ bán lẻ, y tế, ngân hàng và chăm sóc trẻ em và các dịch vụ doanh nghiệp, hành chính và chiến lược…

Văn phòng Ngân sách Nghị viện

Được thành lập vào năm 2012, Văn phòng Ngân sách Nghị viện (PBO) chịu trách nhiệm cung cấp cho Nghị viện những phân tích độc lập và phi đảng phái về chu kỳ ngân sách, chính sách tài khóa và các tác động tài chính của các đề xuất ngân sách. (Mục 64B của Đạo luật Dịch vụ Nghị viện năm 1999).

PBO có thể cung cấp cho các thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ lời khuyên về các tác động tài chính, hoặc “chi phí” ước tính cho các đề xuất chính sách của họ. PBO cũng cung cấp những phân tích rộng hơn về các vấn đề liên quan ngân sách. Điều này giúp bảo đảm sự công bằng trong hỗ trợ phân tích ngân sách cho các nghị sĩ bởi trước đây, quyền truy cập vào các dịch vụ phân tích chi phí chính sách và ngân sách thường chỉ dành cho các thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, PBO không cung cấp lời khuyên về giá trị hoặc tính khả thi của các đề xuất chính sách.

PBO chịu trách nhiệm xuất bản báo cáo tài chính sau mỗi kỳ bầu cử nhằm cung cấp sự minh bạch về tác động tài chính của các cam kết bầu cử của các đảng lớn.

Ngoài ra, PBO cũng thực hiện và xuất bản các nghiên cứu nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về các chính sách tài khóa và ngân sách.

Đánh giá về hệ thống dịch vụ và bộ máy hành chính của Nghị viện Australia, có thể rút ra những đánh giá tiêu biểu sau:

- Bộ máy hành chính, giúp việc của Hạ viện Australia được đánh giá là khá đa dạng nhờ cơ quan này phục vụ cho những người là đại diện dân cử, do người dân Australia lựa chọn từ tất cả các đảng phái chính trị hoặc phi đảng phái.

- Cơ quan giúp việc đã tồn tại hơn 100 năm. Với bề dày lịch sử đó, vai trò của nó là phục vụ một trong những thiết chế quan trọng nhất của nền dân chủ - Nghị viện. Công việc của cơ quan giúp việc vô cùng quan trọng trong hoạt động hàng ngày của Nghị viện, nhưng vai trò quan trọng nhất chính là "chăm sóc thể chế".

- Cơ quan phục vụ luôn được nâng cao nhờ tính chuyên nghiệp và thiện chí của các đồng nghiệp khác trong nghị viện, cả trong nước và quốc tế.

Quốc Đạt