Nghi lễ trưởng thành của người Dao ở Lào Cai 

Xem với cỡ chữ
Các thầy trong lễ cấp sắc thầy Cả và thầy Hai

Lễ cấp sắc hay lễ lập tịch, là nghi lễ độc đáo, được lưu truyền qua nhiều đời trong cộng đồng người Dao ở Lào Cai. Người đàn ông nếu chưa qua lễ cấp sắc thì chưa được coi là trưởng thành và không được tham gia vào các công việc hệ trọng của cộng đồng.

Các thầy làm lễ

Lễ cấp sắc thường được tổ chức từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau, đây là thời gian nông nhàn của người Dao. Một đợt tổ chức cấp sắc cho tối đa 13 người, ít hơn thì phải theo số lẻ (3, 5, 7...). 

Thầy Cả làm lễ

Lễ cấp sắc có nhiều thang bậc, đầu tiên là cấp 3 đèn và 36 binh mã; cuối cùng là 12 đèn và 120 binh mã. Thời gian lễ thường kéo dài từ 1 - 5 ngày.

Tranh thờ dùng trong lễ cấp sắc

Ngày tổ chức lễ cấp sắc là ngày tập trung đông đủ thầy nhất, có thể tùy theo cấp bậc được cấp mà mời từ 6 - 18 thầy hành lễ, chia làm hai phái: Đạo giáo (thầy truyền dạy văn, đạo lý), Sư giáo (Thầy dạy về võ, sức mạnh) và đông đảo họ hàng, bà con dân làng đến dự. Do vậy ngoài ý nghĩa linh thiêng, lễ cấp sắc còn là ngày hội tụ của gia đình, họ hàng và cộng đồng người Dao trong vùng.

Các cặp vợ chồng chịu lễ trong lễ cấp sắc cho chồng

Lễ cấp sắc mang tính giáo dục truyền thống tộc người rất cao, thể hiện ở những lời giáo huấn ghi trong sắc cấp. Sâu xa trong truyền thống này không chỉ là cấp tấm thẻ vào đời cho người đàn ông Dao trưởng thành với đầy đủ trách nhiệm và quyền lợi của một công dân, mà qua đó còn giáo dục họ luôn ghi nhớ cội nguồn.

Một trong những người đàn ông đang thụ lễ cấp sắc

 

Dương Tương