Ngày bầu cử 

Xem với cỡ chữ
Quốc hội Khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17.11.2020 quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23.5.2021.