Nhịp cầu

Ngăn ngừa tình trạng đầu cơ đất đai 

Xem với cỡ chữ
Trước Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XII (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), cử tri xã Cát Hanh, huyện Phù Cát và xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ cùng phản ánh: Tình trạng đầu cơ đất và “cò đất” diễn ra khá phổ biến tại các địa phương, nhất là tại các buổi đấu giá đất, gây khó khăn cho người dân tham gia đấu giá đất xây dựng nhà ở, muốn có đất để ở phải mua qua “cò đất” với giá chênh lệch cao. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp quản lý hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu cơ đất và “cò đất” như hiện nay, tạo điều kiện cho mọi người dân đều có thể tham gia đấu giá đất xây dựng nhà ở.

Trả lời cử tri, UBND tỉnh Bình Định cho biết: Phần lớn diện tích quy hoạch đất ở, trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị, thành phố, UBND tỉnh giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị, thành phố; đối với các địa phương đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thì giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư để phát triển quỹ đất.

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ngoài diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, phải dành quỹ đất thích hợp để thực hiện giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở (điểm g, khoản 2, Điều 118 Luật Đất đai 2013); giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở (Điểm h Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013).

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nêu trên được Nhà nước giao đất ở, thu tiền sử dụng đất theo quy định (không phải đấu giá quyền sử dụng đất ở) nhằm tạo điều kiện người dân có điều kiện xây dựng nhà ở. Đối với các dự án nhà ở do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở theo hình thức kinh doanh bất động sản được quy định theo pháp luật về nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.

UBND tỉnh cũng cho biết: Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá đất tại một số nơi có xu hướng giảm giá; đã xuất hiện trường hợp những người tham gia đấu giá lợi dụng kẽ hở quy chế đấu giá của tỉnh để thông đồng nâng giá đất tại một số khu vực trên địa bàn các huyện, thị, thành phố. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát Quy chế đấu giá nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm thực hiện theo đúng pháp luật.

Bên cạnh sửa đổi, bổ sung, đông đảo cử tri mong muốn ngành chức năng tăng cường kiểm tra để bảo đảm thực hiện nghiêm Quy chế đấu giá nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng đầu cơ đất đai, để người có nhu cầu về đất ở thật sự có điều kiện tham gia đấu giá.

HÀ NGỌC