Ngân hàng Chính sách Xã hội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 

Xem với cỡ chữ
Chiều 21.12, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động thời Kỳ đổi mới và tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể NHCSXH

Tham dự buổi Lễ có Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các Hội, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược) là tiền đề cho việc xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030. Do đó, bà Hồng đề nghị, các đại biểu cần tập trung đánh giá một cách thẳng thắn các kết quả thực hiện Chiến lược; những khó khăn, tồn tại cũng như nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại, hạn chế; đặc biệt, cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện chiến lược 2011-2020, từ đó đề xuất các kiến nghị có liên quan, làm cơ sở cho việc xác định phương hướng mục tiêu xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 (Chiến lược), Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, sau 10 năm thực hiện Chiến lược, được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Chính trị - xã hội tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Thống đốc NHNN, Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc

Trong 10 năm qua, chất lượng tín dụng ngày một nâng cao; tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn đạt bình quân 10%/năm; quy mô tổng nguồn vốn hoạt động tăng gấp 2,6 lần, từ 90.400 tỷ đồng năm 2010 lên 233.456 tỷ đồng tại thời điểm 30.11.2020 với gần 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ; trong đó đối với dư nợ cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 56.344 tỷ đồng (chiếm 25%/tổng dư nợ). Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, giúp trên 21,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 504.565 tỷ đồng; góp phần giúp gần 3,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 2 triệu lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm; giúp hơn 1,4 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập...

Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược

Bên cạnh các kết quả trên, hoạt động của NHCSXH vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập: Nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế; cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực hiện các chương trình tín dụng chính sách có thời hạn cho vay dài, là yếu tố quan trọng để NHCSXH phát triển bền vững; chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều; công tác phối hợp giữa các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm chưa được gắn kết; một bộ phận người nghèo sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, chưa thể thoát nghèo bền vững…

Để hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả hơn nữa, NHCSXH đã đề ra các mục tiêu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của mình với 7 mục tiêu, 9 nhiệm vụ với trọng tâm là: Tăng cường nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với nội dung chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH để phát triển theo hướng tự chủ, ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước cho các đối tượng chính sách theo quy định.

Vui mừng với những thành quả NHCSXH đã đạt được, Phó chủ tịch nước khẳng định NHCSXH đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Các bạn thực sự xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Toàn cảnh Hội nghị

Chủ tịch nước cũng đề nghị, tập thể lãnh đạo NHCSXH cần căn cứ kết quả thực hiện chiến lược phát triển của giai đoạn vừa qua; các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và định hướng phát triển của đất nước, của ngành Ngân hàng trong 5 năm và 10 năm tới để xây dựng một chiến lược phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững về xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tín dụng chính sách xã hội và các luật có liên quan để huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. nghiên cứu, đề xuất tích hợp các chương trình tín dụng ưu đãi để tập trung nguồn lực tránh dàn trải và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và tiếp tục củng cố, kiện toàn tinh gọn, tổ chức bộ máy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Tại Hội nghị, 24 tập thể, cá nhân của NHCSXH được tặng bằng khen của Thống đốc NHNN vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong Chiến lược Phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020.

Thái Bình