Nhịp cầu

Ngăn chặn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2017 - 2019, cử tri trên địa bàn tỉnh có 23 ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị. Đến nay, có 11/23 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết. Nhìn chung, công tác phối hợp với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri có hiệu quả, kịp thời đáp ứng tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri. Theo đó, tình trạng mua bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng và bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu được kiềm chế; công tác hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi cơ bản đáp ứng quy định; công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các hộ nuôi chim yến được quan tâm đúng mức và ngày càng đi vào nền nếp…

Tuy nhiên, qua buổi làm việc mới đây với Sở NN - PTNT về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận thấy: Vẫn còn 12/23 ý kiến, kiến nghị đang tiếp tục tổ chức thực hiện do đây là những nội dung phải tổ chức thực hiện thường xuyên và cần có nguồn lực. Trên thực tế, tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và vật tư nông nghiệp kém chất lượng vẫn còn diễn ra với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi; việc xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng tổ chức và thu mua tôm có chứa tạp chất chưa được thực hiện. Chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa chủ động trong việc lập kế hoạch cải tạo các tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp… Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở NN - PTNT thời gian qua đã nỗ lực giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết. Bởi thực tế cho thấy, số lượng nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở NN - PTNT tuy không nhiều nhưng khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng nhấn mạnh đề nghị trong thời gian tới, Sở cần chủ động trong việc rà soát, lập kế hoạch cải tạo các công trình hạ tầng thủy lợi; tích cực phối hợp với địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý các cá nhân, tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và mua bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng; tích cực phối hợp với UBND huyện Đông Hải thực hiện tốt công tác quản lý Đê biển Đông và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết “Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” bảo đảm đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Đông đảo cử tri trên địa bàn mong muốn, với vai trò, trách nhiệm của mình, Sở NN - PTNT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền, nhất là tích cực phối hợp với địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý các cá nhân, tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và mua bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng, bảo đảm sự phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp của địa phương.

NGỌC HIỀN