Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu 

Xem với cỡ chữ
Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối của cử tri với chính quyền các cấp.

ĐB Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Nhiều chính sách thiết thực hướng về người lao động

Tỉnh Bắc Ninh có tốc độ phát triển nhanh, nhiều khu công nghiệp với hàng trăm nghìn công nhân, người lao động. Nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham mưu đề xuất với tỉnh nhiều chủ trương ban hành chính sách đặc thù hướng về người lao động. Nổi bật như xây dựng hệ thống thiết chế cho công nhân lao động trong khu công nghiệp, trong đó, có 2 khu thiết chế công đoàn dự kiến tại khu công nghiệp Yên Phong và Quế Võ; triển khai tổng điều tra, khảo sát đời sống của công nhân các khu công nghiệp, xây dựng đề án trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt và ban hành các nghị quyết chuyên đề bảo đảm an sinh xã hội, đời sống cho công nhân lao động. Chính từ nghị quyết chuyên đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu ban hành nhiều chính sách thiết thực hướng về người lao động.

Với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh, tham gia rất tích cực vào các hoạt động của HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp, các cuộc giám sát chuyên đề, tôi đánh giá cao chất lượng các đại biểu trong nhiệm kỳ vừa qua. Các đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, người lao động, là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp. Trong thời gian tới, đặc biệt tỉnh Bắc Ninh đang phát triển ngày càng nhanh, để làm tốt hơn nữa vai trò của mình, đại biểu cần phải có tâm huyết, trách nhiệm, phải am hiểu kiến thức pháp luật, thẩm quyền của đại biểu. Một điều hết sức quan trọng là người đại biểu phải có bản lĩnh, có tư duy, dám nói lên tiếng nói của cử tri, dám bảo vệ cho quyền lợi của cử tri, nhân dân và người lao động.

ĐB Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội: Phát huy vai trò giám sát của HĐND

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã giám sát rất nhiều chuyên đề trên nhiều lĩnh vực, có những lĩnh vực rất mới. Đơn cử, năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội giám sát về phương pháp dạy học mới (VNEN), dư luận xã hội đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có cả đánh giá tích cực cũng như nêu ra những hạn chế. Trong quá trình giám sát, Ban đã đi đến từng trường, đủ loại hình trường học từ các trường nông thôn, thành phố, trong các khu công nghiệp. Đồng thời, mời phụ huynh học sinh đến đánh giá trên những phiếu điều tra xã hội học, nhằm có những ý kiến khách quan nhất. Từ những đánh giá mang tính khái quát, khách quan đó, HĐND và lãnh đạo tỉnh có sự điều chỉnh phù hợp hơn. 

Bắc Ninh là tỉnh đi đầu trong lĩnh vực Chương trình Sữa học đường, trong quá trình giám sát, Ban nhận thấy, mới chỉ có đối tượng thụ hưởng trong các trường học của cơ sở giáo dục, trong khi còn đối tượng cần quan tâm khác như trong các trường đặc biệt của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trung tâm hướng thiện, cộng đồng. Các đối tượng này được thụ hưởng sẽ mang tính chất nhân văn, đúng với tinh thần Nghị quyết đã ban hành.

ĐB Nguyễn Thị Quý: Quan tâm bảo tồn văn hóa truyền thống

Bắc Ninh là tỉnh giàu truyền thống văn hóa, nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi vào danh mục Di sản Văn hóa thế giới như dân ca quan họ, ca trù... Với vai trò Phó giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, trực tiếp làm công tác bảo tồn Dân ca Quan họ Bắc Ninh và cũng là đại biểu HĐND tỉnh, thành viên của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với cử tri để nắm rõ tâm tư nguyện vọng; phản ánh với chính quyền các cấp về các vấn đề văn hóa nói chung, đặc biệt là vấn đề bảo tồn dân ca quan họ nói riêng.

Quan tâm tới vấn đề này, tỉnh đã có chế độ hỗ trợ, phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh”, thực hiện chính sách hỗ trợ hàng tháng cho các nghệ nhân cũng như hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành. Tuy nhiên, vẫn còn chưa đủ để đáp ứng điều kiện so với công sức của nghệ nhân, những con người đang làm công tác bảo tồn, phát triển. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh đó, cần chế độ thu hút nhân tài, hướng tới thế hệ nghệ nhân trẻ kế cận để họ vừa có đam mê vừa yên tâm làm nghề.

Tuấn Đỗ