Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 bế mạc Đại hội đồng AIPA 41

Nền tảng quý báu để cùng nghĩ về một Tầm nhìn mới cho ngoại giao nghị viện khu vực ASEAN trong tương lai