Nâng mức giảm tiền thuê đất 

Xem với cỡ chữ
Góp ý Dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Dự thảo), đại diện cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị nâng mức giảm tiền thuê đất; đồng thời  quy  định rõ thời hạn giải quyết hồ sơ.

So với Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10.8.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 thì Dự thảo đã điều chỉnh một số quy định theo hướng hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho các đối tượng thụ hưởng. Vậy nhưng, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần xem xét nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Kiến nghị này xuất phát từ kết quả khảo sát gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về những tác động của dịch Covid-19. Theo đó, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao bởi dịch bệnh ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thụ hưởng của chính sách giảm thuế này.

Thực tế, so với Quyết định 22/2020/QĐ-TTg thì mức giảm tiền thuê đất phải nộp đã tăng lên đáng kể (từ 15% lên 30%), tuy nhiên để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này thì mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021. Nếu xét về tác động tới giảm ngân sách nhà nước, thì số tiền giảm này dao động khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Bởi, theo tính toán của cơ quan soạn thảo thì nếu mức giảm là 30% thì số tiền thuê đất dự kiến giảm khoảng 700 tỷ đồng, như vậy nếu giảm 50% thì mức giảm sẽ dao động khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây không phải là mức giảm đáng kể, nhất là “trên cơ sở kịch bản phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm theo Nghị quyết của Quốc hội, ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 vượt khoảng 42 - 72.000 tỷ đồng”.

Bên cạnh kiến nghị tăng mức giảm, đại diện các doanh nghiệp cũng cho rằng: Cần quy định rõ thời hạn giải quyết hồ sơ hợp lệ, nhằm tránh sự nhũng nhiễu, tuỳ tiện.

Đơn cử, tại Khoản 2, Điều 5 Dự thảo quy định: Thời hạn để cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm được tính từ thời điểm nhận “đủ hồ sơ hợp lệ”. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định thời hạn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ như thế nào? Hơn nữa, tại Khoản 1, Điều 5 quy định hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất phải được nộp trong khoảng thời gian từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2021, để tránh tình trạng khiếu nại phức tạp trong quá trình xử lý do người thuê đất không nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.

Với quy định này, Dự thảo đã bỏ qua các trường hợp: Người thuê đất thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-TTg nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thì có áp dụng theo quy định này không?

Đình Khoa