Tổng Công ty Phát điện 1:

Nâng hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng công nghệ 

Xem với cỡ chữ
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng, trước nhu cầu ngày càng cao của hệ thống, Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) đã luôn nỗ lực, quyết liệt thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất với sứ mệnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ

Theo lãnh đạo EVNGENCO1, hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ là giải pháp hiệu quả, thiết thực, lâu dài nhằm cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn góp phần to lớn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ năm 2016, EVNGENCO1 đã đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó một số đơn vị đã chủ động, tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả bước đầu như Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty Thủy điện Đồng Nai…

Năm 2019, lần đầu tiên EVNGENCO1 tổ chức hội thảo dưới hình thức hội thảo khoa học, với 19 bài báo khoa học được gửi tham dự từ các đơn vị trong tổng công ty, cũng như một số đơn vị bạn như Tổng Công ty Phát điện 2 và 3. EVNGENCO1 đã tổ chức tuyển chọn, dự tuyển thực hiện 24 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tổng công ty, 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp EVN, và 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Công thương.

Đến tháng 9.2020, EVNGENCO1 đã hoàn thành giai đoạn 1 Đề án Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ AI nhận dạng, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển cấp nhiên liệu, ứng dụng cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và 1 phần của Đề án Hệ thống điều khiển nhà máy điện thông minh, Trung tâm quản lý vận hành SmartOCC tại các nhà máy thủy điện.

Các nhà máy được vận hành với hệ thống thiết bị hiện đại
Các nhà máy được vận hành với hệ thống thiết bị hiện đại

Không dừng lại ở việc nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án, EVNGENCO1 còn chú trọng đến việc vận dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. 307 giải pháp là sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần quan trọng giúp các hệ thống thiết bị vận hành ổn định, tin cậy và đạt hiệu suất cao chỉ trong 4 năm từ 2016 - 2019 là minh chứng thuyết phục.

Làm chủ công nghệ trong tương lai

Theo đại diện EVNGENCO1, những thành tựu đã đạt được trong những năm qua là đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ lãnh đạo của cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty tiến gần hơn với công nghệ, làm chủ công nghệ. Để duy trì và phát triển, trong thời gian tới, EVNGENCO1 khẳng định sẽ tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào mọi lĩnh vực liên quan, góp phần phát triển bền vững; đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ; nghiên cứu ứng dụng thành tựu của khoa học cơ bản, công nghệ sản xuất mới, áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều này được thể hiện rõ khi ngay từ đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 đã làm việc với Ban chỉ đạo 4.0 về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án cách mạng công nghệ 4.0 và khoa học công nghệ nói chung vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại đây, các đơn vị được chỉ đạo nghiêm túc triển khai, nỗ lực hoàn thành kế hoạch khoa học công nghệ đã được giao.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Tiến Khoa nhấn mạnh, cán bộ công nhân viên, người lao động tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các sáng kiến và giải pháp kỹ thuật có tính ứng dụng cao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng công ty cũng sẽ phối hợp với các đơn vị đã ký kết MOU như Đại học Bách khoa Hà Nội, PECCI... xây dựng các đề tài, đề án có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Ngoài ra, EVNGENCO1 cũng đã rà soát, đánh giá, bổ sung các hoạt động phù hợp vào Kế hoạch khoa học công nghệ giai đoạn 2020 - 2025 và hướng dẫn các đơn vị biểu mẫu, phương án thực hiện. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kết quả hoạt động khoa học công nghệ của Tổng công ty giai đoạn 2016 - 2020 cũng như các định hướng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tập trung vào các hoạt động khoa học công nghệ như hoạt động đề tài và dự án khoa học công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Nhật Phương