PVN thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Nâng chất lượng, tăng hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Theo đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), năm 2020, việc tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo môi trường lao động văn hóa, nhân văn, bình đẳng, trách nhiệm, góp phần tạo nên sức mạnh toàn Tập đoàn vượt qua “khủng hoảng kép”.

Chủ động tuyên truyền, quán triệt thực hiện

Báo cáo về công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Trần Quang Dũng cho biết, trong năm qua, công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy quan tâm thực hiện, gắn với triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối. Các nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như thông qua hội nghị trực tuyến, giao ban, trên trang thông tin điện tử (website, intraweb) của Tập đoàn, các đơn vị.

		PVN chủ động quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
PVN chủ động quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách, văn bản quy phạm của đơn vị liên quan đến người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Tập đoàn và các đảng bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong toàn Tập đoàn; chăm lo, bảo đảm đời sống việc làm, ổn định thu nhập, tăng cường sức khỏe phòng, chống đại dịch Covid-19 cho người lao động; xây dựng chương trình công tác; làm việc với các đơn vị nắm bắt tình hình, tham mưu xây dựng, điều chỉnh các nội dung, hình thức triển khai quy chế dân chủ phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị chuyên môn đồng cấp tổ chức đối thoại định kỳ với đại diện tập thể người lao động. Việc tổ chức đối thoại đã tăng cường, chủ động việc nắm bắt thông tin 2 chiều, sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động, qua đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, tạo tâm lý ổn định để người lao động yên tâm công tác, đồng thời, phát huy tốt quyền dân chủ trực tiếp của người lao động. Tập đoàn chỉ đạo tập trung hướng về cơ sở, thực hiện hỗ trợ người lao động khó khăn, thu nhập thấp, ốm đau, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết, tặng quà người lao động ở hầu hết các đơn vị, đặc biệt là tại công trình, dự án trọng điểm, nhà máy, trên giàn khoan, công trình biển, khu vực miền núi…

Gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp

Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Trần Quang Dũng cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai việc thực hiện các chủ trương của Đảng về thực hiện quy chế dân chủ gắn với quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tổ chức phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2021); tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên về dân chủ và thực hành dân chủ, về quyền và nghĩa vụ trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, nhằm thực hiện tốt chức trách, quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ theo quy định; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh từ Tập đoàn đến cơ sở tiếp tục tham gia thực hiện quy chế dân chủ thông qua tăng cường hoạt động giám sát, phối hợp với chính quyền trong các hoạt động chăm lo cho người lao động, tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong toàn Tập đoàn…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, năm đầu thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động, do đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về quy chế dân chủ cơ sở, cải tiến cách thức hoạt động của Ban Chỉ đạo, cách thức thực hiện nhiệm vụ dân chủ cơ sở thiết thực, hiệu quả, phù hợp với môi trường doanh nghiệp. Đồng thời, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa PVN nhằm hướng tới đích đến chung “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Minh Nhật