Nâng cao vị thế HĐND trong hệ thống chính trị thủ đô 

Xem với cỡ chữ
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, HĐND các cấp TP Hà Nội đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, khi Thành ủy xin ý kiến góp ý vào các văn kiện đại hội, Đảng Đoàn Quốc hội đã đánh giá hoạt động của HĐND TP Hà Nội có nhiều thành tích nổi bật, là điểm sáng trong hoạt động HĐND của cả nước.

HĐND các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với hơn 100 đại biểu HĐND thành phố; 1.183 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; 15.559 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn bảo đảm cơ cấu chất lượng, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khẳng định được vai trò, trưởng thành trên các lĩnh vực công tác, đã vào cuộc với một tinh thần khí thế mới. "Có thể tự hào khẳng định HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, nhiệm vụ theo thẩm quyền, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, được dư luận và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn HĐND thành phố đã quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đúng luật, nghiêm túc, bài bản, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để thể chế, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển, góp phần phát huy các tiềm năng, thế mạnh nội lực, giải quyết những vấn đề cấp bách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh việc tổ chức thành công các kỳ họp từ thành phố cho tới cơ sở, các nghị quyết HĐND đều được ban hành đúng luật, khả thi, là cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thủ đô. Đặc biệt, nhiều nghị quyết HĐND chuyên đề ở cả 3 cấp là những chủ trương định hướng, đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện quan trọng, mang tính cấp thiết, phù hợp điều kiện tình hình thực tế, tác động trực tiếp tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. "Nội dung nghị quyết xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp, lộ trình thực hiện cụ thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các kỳ họp của HĐND thành phố được tổ chức theo hướng đổi mới, tăng chất vấn, giảm đọc báo cáo.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các kỳ họp của HĐND thành phố được tổ chức theo hướng đổi mới, tăng chất vấn, giảm đọc báo cáo.  

Ảnh: P.Long 

Đổi mới hoạt động HĐND theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Ngoài hoạt động giám sát, khảo sát được thực hiện bài bản, đúng trọng tâm, trọng điểm, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND là hoạt động mới ở nhiệm kỳ này được triển khai với nhiều dấu ấn tích cực. Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 8 phiên họp giải trình với các nội dung khó, dễ phát sinh tiêu cực, được chất vấn, giám sát nhiều lần, hầu hết là những vấn đề "nóng" hoặc liên quan mật thiết đến phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô như công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế, quản lý hồ nước khu vực nội thành; tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; công tác quản lý trật tự xây dựng...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố sẽ đặt những yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ rất nặng nề, cộng với những thay đổi khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đỏi hỏi Đảng đoàn HĐND thành phố và cấp ủy các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Theo đó, HĐND các cấp phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bám sát những chỉ đạo trọng tâm của Trung ương, thành phố, địa phương, đồng thời phải có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ - Đoàn ĐBQH cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, trong đó phải coi trọng công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của HĐND các cấp, vai trò và trách nhiệm của đại biểu HĐND

Đồng thời, HĐND các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để kiện toàn tổ chức, nâng cao cơ cấu, chất lượng, năng lực hoạt động của đại biểu HĐND, phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban và các cơ quan của UBND. "Đặc biệt, cần tiếp tục chủ động và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, công khai, dân chủ, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả, vì dân, gần dân, sát cơ sở, đặc biệt tăng cường giám sát đối với các phường ở các quận và thị xã Sơn Tây không tổ chức HĐND" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Ngoài ra, HĐND các cấp phải gắn bó mật thiết, tôn trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của với cử tri và nhân dân. Đây là nhân tố quan trọng bảo đảm cho HĐND có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn góp phần nâng cao được uy tín, vai trò của HĐND, thu hút được sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với HĐND.

Nguyên Khôi