Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14 - 15.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” theo hình thức trực tuyến tại 150 điểm cầu trên toàn quốc.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh.

Chuyên gia chuyển đổi số giới thiệu chuyên đề tại điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị, các chuyên gia lĩnh vực thư viện chia sẻ và giới thiệu các nội dung về tổng quan chuyển đổi số, những vấn đề cơ bản trong chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện, cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam...

Đặc biệt, trình bày một trong những nội dung được quan tâm hiện nay là xây dựng và quản trị thư viện số, theo TS. Nguyễn Văn Thiên, Khoa Thông tin Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, những vấn đề chính cần lưu ý gồm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, tài liệu số, nhân lực và vấn đề bản quyền. Trong một thư viện truyền thống, quyền sở hữu tài liệu là quan trọng, nhưng trong lĩnh vực lưu hành tài nguyên điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là quyền tác giả hay bản quyền còn quan trọng hơn.

“Để tiến hành xây dựng thư viện số, các cơ quan, thư viện cần thực hiện nghiêm túc các vấn đề liên quan đến bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu số. Vấn đề bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ cần được xem xét từ các phương diện chính như: quyền hợp pháp để thư viện được phép quản trị, phổ biến tài liệu; quyền hợp pháp của người dùng tin đối với tài liệu được thư viện số cung cấp…”, TS. Nguyễn Văn Thiên nhấn mạnh.

Đại diện Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hội nghị nhằm giúp lãnh đạo và cán bộ thư viện có nhận thức đầy đủ cũng như có kỹ năng tổ chức các hoạt động ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số trong lĩnh vực thư viện góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

H.Sen