Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri

Bài cuối: Lắng nghe, chia sẻ, giám sát đến cùng 

Xem với cỡ chữ
Không phải là công việc mới, nhưng để hoạt động TXCT của đại biểu HĐND ngày càng thực chất và hiệu quả, mỗi chủ thể liên quan phải thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trước pháp luật và cử tri. Đặc biệt, đại biểu HĐND tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lắng nghe, chia sẻ, giám sát đến cùng việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Có như vậy, mới thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Từ thực tiễn cho thấy, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan trực tiếp đến hoạt động này.

Tổ chức nhiều cuộc TXCT chuyên đề thu hút ý kiến thực chất

Trước hết, Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với các Tổ đại biểu HĐND để chỉ đạo, tổ chức cho đại biểu TXCT theo quy định. Trong đó, chú ý xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và trong từng đợt để đại biểu và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, thực hiện; chuẩn bị nội dung tài liệu sớm, đầy đủ, bảo đảm chất lượng; tiếp nhận và tổng hợp kịp thời, chính xác, đầy đủ kiến nghị của cử tri qua phản ánh của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND để chuyển các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời, chú ý phân loại và thời hạn giải quyết cụ thể, phù hợp đối với từng loại ý kiến. Có biện pháp để chuyển tải được kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan chức năng đến cử tri, nơi có kiến nghị của cử tri.

Cử tri phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang phát biểu ý kiến

Ảnh: Ngọc Khuê 

Cần tổ chức nhiều cuộc TXCT theo chuyên đề về những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, những vấn đề bức xúc ở địa phương, từ đó thu hút được nhiều ý kiến đóng góp thực chất, sát với đời sống cơ sở, sự quan tâm, kỳ vọng của người dân. Cùng với đó, Thường trực, các tổ và đại biểu HĐND thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; coi trọng giám sát theo chuyên đề, theo đợt và thảo luận về báo cáo kết quả giám sát trình trước các kỳ họp HĐND; đồng thời cần tăng cường hơn sự giám sát trực tiếp của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND.

Thực sự là người đại diện của Nhân dân

Đối với đại biểu HĐND, là trung tâm của cuộc TXCT, bên cạnh TXCT theo kế hoạch, cần chủ động TXCT nơi cư trú, làm việc hoặc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với cử tri. Trong TXCT, chú ý kỹ năng thuyết trình, truyền tải nội dung ngắn gọn, súc tích, trọng tâm, đồng cảm với tâm lý, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri…; tích cực nghiên cứu chính sách, pháp luật, hiểu biết về mọi lĩnh vực; tìm hiểu về thành phần tham dự buổi tiếp xúc, các vấn đề liên quan đến địa bàn tổ chức tiếp xúc, cử tri quan tâm, những kiến nghị từ các kỳ tiếp xúc trước và kết quả giải quyết, trả lời… để giải thích các vấn đề thuộc về chính sách, pháp luật, những vụ việc đã được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, phải cử lãnh đạo, cán bộ có năng lực, thẩm quyền dự và trả lời các kiến nghị của cử tri. Tiếp thu và giải quyết, trả lời bằng văn bản các kiến nghị của cử tri. Trong đó, đặc biệt chú ý giải quyết ngay những nội dung, vấn đề đã đủ cơ sở, điều kiện giải quyết, hoặc cần giải quyết ngay để tránh phát sinh trở thành vụ việc phức tạp, bức xúc. Đồng thời, nghiên cứu để có biện pháp phù hợp với các kiến nghị cần có thời gian, nguồn lực và chính sách cụ thể.

Đối với cử tri, nêu cao tinh thần làm chủ thông qua đại diện là đại biểu HĐND do mình bầu ra; thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri; tham gia và chấp hành nghiêm túc quy định tại các cuộc TXCT của đại biểu; kiến nghị, phản ánh chính xác, trung thực với tinh thần xây dựng; tiếp nhận kết quả trả lời và phản ánh lại những nội dung mình thấy chưa thỏa đáng, hoặc chậm được giải quyết, trả lời...

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt với Thường trực, các tổ đại biểu HĐND, chính quyền và các cơ quan nhà nước trong triển khai kế hoạch TXCT, thông báo rộng rãi đến cử tri về thời gian, địa điểm tổ chức TXCT để cử tri biết và tham dự, tránh việc thông báo không đầy đủ hoặc hạn chế thành phần, số lượng cử tri đến dự TXCT; làm tốt vai trò chủ trì, điều hành buổi TXCT; tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi Thường trực HĐND và các cơ quan liên quan theo quy định…

Hoạt động TXCT của đại biểu HĐND không phải là công việc mới, nhưng để ngày càng thực chất và hiệu quả, mỗi chủ thể liên quan phải thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trước pháp luật và cử tri. Đặc biệt, đại biểu HĐND phải tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lắng nghe, chia sẻ, giám sát đến cùng việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Có như vậy, mới thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

LINH NGUYỄN