Nam Định: Đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã phát động phong trào đường nông thôn tự quản sáng - xanh- sạch- đẹp theo hướng hạ tầng giao thông nông thôn hiện đại hoàn chỉnh, về cảnh quan đường giao thông có hoa, có cây xanh, người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và có nếp sống văn hóa mới.
Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường đã được nhiều người hưởng ứng
Phong trào nông dân tham gia bảo vệ môi trường đã được nhiều người hưởng ứng

Để triển khai hiệu quả phong trào, Hội Nông dân tỉnh đã chọn huyện Vụ Bản là mô hình điểm để chỉ đạo nhân ra diện rộng, trong đó điểm mấu chốt là thành lập các “Tổ tự quản đường nông thôn sáng - xanh- sạch- đẹp”. Thông qua các hội nghị, các đợt sinh hoạt chi Hội, CLB nông dân, các cấp Hội đã tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nông dân về một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, vận động hội viên, nông dân góp đất, hiến đất để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường theo phương châm dân cần, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen sinh hoạt bảo vệ cảnh quan môi trường trong mỗi người dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2.019 tổ tự quản đường nông thôn đảm bảo vệ sinh môi trường do đồng chí chi Hội trưởng làm tổ trưởng chiếm 63% số chi Hội (trung bình có 7 thành viên/1 tổ tự quản).

Huyện Vụ Bản có 100% chi Hội có tổ tự quản đường nông thôn. Nhiệm vụ từng thành viên của tổ tự quản được phân công phụ trách theo tuyến đường có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân giữ gìn vệ sinh môi trường tại khuôn viên hộ gia đình và khu dân cư, không vứt rác bừa bãi nơi cộng cộng; hướng dẫn các hộ dân tự phân loại rác tại nhà, đồng thời giao trách nhiệm cho từng gia đình tuyến đường thuộc địa phận của gia đình nào thì gia đình đó có trách nhiệm quản lý và vệ sinh, còn tổ tự quản làm vệ sinh cho các hộ già cả neo đơn, các tuyến đường trục xã và làm vệ sinh theo các đợt tập trung.

Thành viên của tổ tự quản tham gia giám sát việc thực hiện qui định quản lý rác thải của các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa bàn mình quản lý, thông báo kịp thời với cơ quan chức năng các vi phạm hành chính về quản lý rác thải trên địa bàn, không để vứt rác ra ngoài đường, không để hình thành các bãi rác tại các đường làng, ngõ xóm.

Tổ tự quản đã tích cực tuyên truyền, vận động cho nhân dân thực hiện phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đặc biệt là những nơi công cộng, cống rãnh thoát nước trong khu dân cư, mỗi tháng ít nhất 1 lần. Thời gian tổ chức các cuộc tổng vệ sinh đa số các tổ lựa chọn vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật cuối cùng của tháng. Một số ít tổ chọn vào các ngày cụ thể khác trong tháng.

Hội Nông dân đảm nhận trồng và chăm sóc trên 100 km đường hoa, 170 tuyến đường mang tên hàng cây nông dân. Để duy trì cảnh quan môi trường việc thành lập các tổ tự quản là hết sức quan trọng, các tổ tự quản do Hội Nông dân thành lập đã tổ chức 14.700 cuộc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm với trên 400 nghìn người tham gia. Các tổ đã nhận trách nhiệm tự quản các tuyến đường, chiếm 41% tổng số tuyến đường chính trong thôn xóm tương ứng với 1.390 km đường giao thông thôn xóm và liên xã.

Ngoài việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, Hội ND tỉnh còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tín chấp cho hơn 700 ngàn hộ nông dân vay vốn xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh, với tổng số dư nợ khoảng 403 tỷ đồng.

Hiện, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,78%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 64,3%; trên 80% số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; 90% số hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Bên cạnh đó, Hội đã chỉ đạo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường: Khơi thông 1.620 km cống rãnh, mương thoát nước góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bảo Ngân