Tuổi nghỉ hưu sẽ được áp dụng theo quy định mới 

Xem với cỡ chữ
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.