Mường Lựm ấm áp ngày hội Đại đoàn kết

Mường Lựm là xã vùng III của huyện Yên Châu, có tổng diện tích đất tự nhiên 5.274 ha. Xã có 10 bản với 3.429 nhân khẩu, có 2 dân tộc Thái và Mông cùng sinh sống.
Hàng năm, cứ đến ngày 18.11, bà con trong xã lại sôi nổi, hân hoan tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng ý nghĩa khi đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cấp ủy, chính quyền các cấp và 100% bà con xã Mường Lựm đã chuẩn bị sớm, chu đáo, thể hiện đúng ý nghĩa của ngày hội, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, tiếp tục huy động và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, cùng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển của tỉnh.