Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội):

Mục tiêu phải hợp lý, phù hợp với bối cảnh, tình hình 

Xem với cỡ chữ
Về mối quan hệ giữa các kế hoạch trung hạn với phát triển bền vững, tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV đã thảo luận về hậu quả của thiên tai, bão, lũ. Chúng ta vẫn chưa quên những mất mát không tính được bằng tiền, đó là thiệt hại về tính mạng, vì những ảnh hưởng tới môi trường mà hàng trăm năm sau vẫn không dễ dàng khắc phục.

Tại Kỳ họp này, Chính phủ cũng vẫn chỉ ra những kế hoạch, những ngành kinh tế quan trọng, trong đó có thủy điện, khai khoáng, vật liệu xây dựng, đó là điều hoàn toàn đúng đắn. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn tới đây sẽ có 4.479 dự án, tuy nhiên, tất cả những kế hoạch, chương trình này ở mức độ khác nhau đều có tác động ít nhiều đến môi trường và để giảm thiểu tất cả những tác động tiêu cực, cần lưu ý hai vấn đề.

Thứ nhất, Chính phủ cần chỉ đạo tất cả các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tnhững tác động môi trường và đề cao tính thực chất của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thứ hai, cần có cơ chế xác định trách nhiệm cụ thể, nhất là trong trường hợp xảy ra thiệt haị, tuyệt đối không đổ lỗi cho thiên nhiên.

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) phát biểu

Ảnh: Quang Khánh 

Về chính sách huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển đất nước, đây là việc hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, từ kế hoạch đến thực tế còn chặng đường gian nan và nếu như không có những phương án huy động cụ thể, không có những giải pháp mang tính đột phá thì sẽ khó có thể đi vào cuộc sống. Bởi vậy, cần đánh giá tính hợp lý cùng mục tiêu huy động. Theo Báo cáo số 19 của Chính phủ, tới đây dự kiến tổng mức đầu tư vốn ngoài ngân sách là khoảng 14 triệu tỷ đồng. Đây là những con số rất lớn và trong bối cảnh đại dịch Covid-19 như hiện nay, cần đánh giá hết sức chặt chẽ để đưa ra mục tiêu hợp lý phù hợp với bối cảnh, tình hình.

Về giải pháp, mặc dù kỳ vọng rất lớn nhưng nếu nhìn vào kế hoạch trung hạn có thể thấy vẫn thiếu vắng những giải pháp mang tính đột phá. Vì vậy cần rà soát để đưa ra những giải pháp mang tính thuyết phục hơn, phải có những bước đi mới, những giải pháp mới…

Kế hoạch dù hay, dù hoàn hảo đến đâu thì điều quan trọng vẫn là khâu tổ chức thực hiện và yếu tố con người. Đó là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch.

X. Tùng lược ghi