Một số hình ảnh về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn ĐB cấp cao nước ta thăm hữu nghị cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia (từ ngày 6 - 8.12.2011)