Một số hình ảnh về Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên TXCT trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XII

Tiếp xúc cử tri là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, không thể xem nhẹ. Không được mắc bệnh ngại hay là bệnh lười cơ sở, ngại tiếp xúc với dân. Đại biểu HĐND phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu và giải đáp kịp thời và đúng luật. Không để các ý kiến cử tri tồn đọng lâu cử tri sẽ không tin tưởng vào đại biểu.
Thực tiễn ở Thái Nguyên cho thấy, từ lãnh đạo cao nhất của tỉnh cho đến các cá nhân trong bộ máy lãnh đạo các sở, ban, ngành… và các đại biểu đã rất gần gũi với dân, đã có những cuộc tiếp xúc cử tri hiệu quả, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tiếp xúc cử tri tại tổ dân phố Bá Xuyên 3, phường Lương Châu và phường Phố Cò, thị xã Sông Công của đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên: