Một số hình ảnh về Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao QH nước ta thăm hữu nghị chính thức Campuchia (16 - 19.9.2011)