Một số hình ảnh và hiện vật tại bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày này cả nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra ở các địa phương, đơn vị... Nhân dịp này, PV Báo ĐBND ghi lại một số hình ảnh tư liệu và hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Những hiện vật và hình ảnh quý giá góp phần lưu giữ và giới thiệu tới công chúng chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.