Một số hình ảnh tại Triển lãm Các dân tộc thiểu số Việt Nam đồng hành cùng đất nước

Diễn ra từ ngày 9 - 14.5, Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam; bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam theo từng vùng, miền.