Một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách: Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc"

Sáng 1.11, Báo Đại biểu nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Truyền thông chính sách: Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc". Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trao đổi về thực trạng, kinh nghiệm truyền thông chính sách của Việt Nam và Hàn Quốc, từ đó tìm ra sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.