Một số hình ảnh Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển KT-XH và công tác phòng chống dịch

Ngày 8.11, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV bắt đầu đợt 2, trong ngày làm việc đầu tiên của đợt họp trực tiếp, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện NQ số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV; Tình hình thực hiện NSNN năm 2021, dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2022 và Kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2022-2024