Một số hình ảnh Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tới thăm, làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp và các cơ quan báo chí của Quốc hội

Sáng 29.9, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã thăm và làm việc Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp.