Một số hình ảnh mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7.5, tại TP Điện Biên Phủ, Điện Biên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2014).