Một số hình ảnh kỳ họp giữa năm của HĐND các tỉnh, thành phố

Ngay sau Kỳ họp thứ Năm, QH Khóa XIII kết thúc, HĐND cả nước tiến hành kỳ họp giữa năm. Như thường lệ, kỳ họp này HĐND các tỉnh, TP sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; thực hiện giám sát tại kỳ họp và quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương. Dưới đây là một số hình ảnh kỳ họp giữa năm của HĐND các tỉnh trong cả nước: