Một số hình ảnh Khai mạc Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng Cup Báo Đại biểu Nhân dân năm 2020

Sáng 12.12, tại Hà Nội, Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng - Cup Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 22 năm 2020 đã chính thức khai mạc.