Một số hình ảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Báo Đại biểu Nhân dân

Ngày 16.1, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc dự Hội nghị.
Cùng dự có Lãnh đạo cơ quan VPQH, Đảng ủy cơ quan VPQH; đại diện các Vụ, cục, đơn vị của VPQH.