Một số hình ảnh ĐBQH bên hành lang kỳ họp thứ Mười một, QH Khóa XIII