Bắc Ninh:

Một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu 

Xem với cỡ chữ
Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mặc dù từ đầu năm cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội XIX của tỉnh đã đề ra, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, trong đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu chủ yếu (có nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước).

Mặc dù đối mặt với khó khăn thách thức do tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; trên địa bàn, công nghiệp hỗ trợ quy mô còn nhỏ, dịch vụ chưa có nhiều nhân tố đột phá lớn; ô nhiễm môi trường, nhất là ở một số làng nghề tuy bước đầu được khắc phục nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững; dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra.

Bà Đào Hồng Lan – Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh
Ảnh: Hoàng Nga

Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội, khai thác tối đa các lợi thế về vị trí địa lý với khả năng liên kết vùng và cả nước, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, nguồn nhân lực chất lượng, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu. Trong đó có nhiều thành tích nổi bật như: Về quy mô kinh tế (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt trên 195 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước; Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần năm 2015; bình quân tăng 11,2%/năm; đứng thứ nhất toàn quốc; Hoạt động ngoại thương đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước; năm 2020 xuất khẩu ước 36 tỷ USD (vượt 4 tỷ USD so mục tiêu Đại hội), gấp 1,7 lần năm 2015 và đứng thứ 2 toàn quốc; 100% số xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 15% so với kế hoạch đề ra). Thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước, lũy kế đã thu hút được 19,8 tỷ USD.

Cũng trong nhiệm kỳ này, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về giáo dục, tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng; tỷ lệ học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 85,3%; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học và trường công lập chuẩn quốc gia đạt 100%. Đồng thời, 100% các xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân; Nhiều chính sách an sinh, phúc lợi xã hội của tỉnh được mở rộng đối tượng và có mức trợ cấp cao hơn so với quy định chung của cả nước. Và 100% các cơ quan nhà nước sử dụng cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, hòm thư công vụ, chứng thư số... chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) năm 2019 xếp thứ 6/63 tỉnh.

Một góc Bắc Ninh
Nguồn ITN

Để đạt được thành tích trên, trong công tác Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh đầy tự hào: “Trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, Bắc Ninh đã thực hiện hết sức chặt chẽ và hiệu quả trong phòng chống dịch. Đến thời điểm này mặc dù một số tỉnh, thành phố xung quanh Bắc Ninh đã có các ca nhiễm bệnh, nhưng Bắc Ninh chưa có trường hợp nào mắc covid trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho địa bàn tỉnh ổn định, thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, luôn sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương, tận dụng tối đa lợi thế và tiềm năng của tỉnh, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp luôn nêu cao trách nhiệm trong công việc, luôn đồng thuận và có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước”.

Bắc Ninh đã rất thành công trong việc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề Đại hội “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của Thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại”; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ban hành 17 nghị quyết, 37 chỉ thị, 688 kết luận và các chương trình hành động, kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu.

Có thể nói, sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là những tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng một Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hoàng Nga