Một chữ Hương 

Xem với cỡ chữ
Minh họa của Nhật Song

Nguyễn Hồng Vinh

Hương thơm ngát đền Trấn Quốc
Làng Vòng hương cốm mát xanh
Hương sen hồ Tây chiều hạ
Tóc em hương bưởi tỏa lan…


Tháng Giêng khai hội chùa Hương
Người người vui vầy trảy hội
Sân chùa mờ ảo khói hương
Cầu mong an nhiên, toại nguyện…


Thuyền ai lướt nhẹ dòng Hương
Đưa khách núi Hương xuôi biển
Hương cau thơm ngát triền sông
Hương chanh thoảng bay ngõ xóm


Hương thầm từ lá thư em
Rạo rực mùa hương hoa sữa
Bịn rịn trong buổi tiễn đưa
Hương rừng Trường Sơn nhung nhớ…


Hương tình man mác đêm thu
Trống chèo sân đình xao động
Hội tụ bao nhiêu gương mặt
Phần nhiều tên gọi là Hương!


Ai đã sống xa Tổ quốc
Thấm thía nỗi niềm cố hương
Nơi từng chôn rau cắt rốn
Mong nằm trong đất quê hương!...