Nhịp cầu

Một cách thức tiếp xúc cử tri cần nhân rộng 

Xem với cỡ chữ
Tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động rất quan trọng của người đại biểu HĐND, là cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri. Với tâm huyết, trách nhiệm của mình, đại biểu dân cử có thể mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp để tăng cường mối liên hệ, xây dựng, củng cố niềm tin của cử tri vào vai trò đại diện của người đại biểu HĐND. Việc Thường trực HĐND huyện Châu Thành, Hậu Giang xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Ngày thứ 5 tuần cuối tháng lắng nghe cử tri nói” ở đơn vị thị trấn Mái Dầm là một minh chứng.

Ra đời từ tháng 2.2020, định kỳ hàng tháng vào ngày thứ 5 của tuần cuối tháng, HĐND thị trấn Mái Dầm chọn 1 ấp để tổ chức tiếp xúc với cử tri, các ấp khác cũng được thực hiện tương tự theo hình thức xoay vòng. Để buổi tiếp xúc có chất lượng, Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử đơn vị thị trấn chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri thông báo tới cử tri bảo đảm ngắn gọn, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian hợp lý cho cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị.

Bên cạnh lắng nghe và ghi nhận tất cả tâm tư nguyện vọng của cử tri, đại biểu HĐND còn tìm hiểu để nắm được những vấn đề phức tạp, bức xúc nơi tiếp xúc được cử tri phản ánh nhiều lần để có thể trả lời cử tri thấu tình đạt lý, định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu. Ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải thích, rõ ràng. Không chỉ ghi nhận và chuyển tới đúng các cơ quan chức năng liên quan, đại biểu “đeo bám”, giám sát cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau.

Với cách làm đó, cử tri rất phấn khởi. Theo lịch cứ 8 giờ sáng ngày thứ 5 tuần cuối tháng, bà con cử tri trong ấp đã có mặt đông đủ tại điểm tiếp xúc. Ngoài những điểm tiếp xúc cố định, còn có điểm tiếp xúc lưu động, địa điểm có thể được tổ chức tại nhà của một người dân để cử tri thuận tiện đi lại. Hầu hết người dân ở đây xem mô hình này là hoạt động quen thuộc.

Có thể nói, đây là mô hình mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp, bảo đảm để đại biểu HĐND tiếp xúc với cử tri ở đơn vị bầu cử, nơi cư trú, nơi công tác; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu HĐND quan tâm. Đại biểu HĐND dành thời gian tiếp xúc, thâm nhập đời sống nhân dân, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử giúp cho đại biểu HĐND chủ động tiếp xúc, giữ mối liên hệ với cử tri bằng các hình thức khác theo hướng đối thoại trực tiếp với nhân dân. Ý kiến của cử tri dù lớn, dù nhỏ đều được lắng nghe, ghi nhận và xử lý giải quyết theo thẩm quyền.

Với mô hình này, rất nhiều vụ việc lớn nhỏ đã được giải quyết trực tiếp, những vấn đề không thuộc thẩm quyền cũng được ghi nhận để đề xuất lên cấp trên, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND, tạo niềm tin của cử tri vào vai trò đại diện của người đại biểu HĐND. Thiết nghĩ, đây là một mô hình - cách thức tiếp xúc cử tri cần nhân rộng.

HOÀNG LAN