Luôn đồng hành cùng giải đấu do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức