Hoàn thiện cơ chế giám sát thực thi các cam kết quốc tế
06:11 09/05/2022

Quốc hội không chỉ có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên mà cần hướng tới hoàn thiện cơ chế giám sát thực thi các cam kết này một các hiệu quả, coi việc giám sát là động lực để cải cách và đổi mới. Đây là nội dung được nhiều đại biểu thảo luận tại Hội thảo “Thực hiện và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật theo các cam kết quốc tế về môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong hiệp định CPTPP và EVFTA” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức mới đây.

Đồng thuận để thành công - Bài 2: Cái gốc con người
11:35 16/02/2022
Tinh giản biên chế chưa bao giờ và chưa ở đâu là chuyện đơn giản. Với ngành giáo dục Yên Bái, chưa xa là câu chuyện huyện Yên Bình tự ý vượt quyền tuyển dụng thừa mấy trăm giáo viên khiến tỉnh phải xắn tay giải quyết. Nhưng lần này, giáo dục cùng với y tế lại là những ngành đi đầu giải quyết bài toán cải cách bộ máy, tinh giản biên chế hiệu quả.
Đồng thuận để thành công - Bài 1: Thống nhất về nhận thức, sáng tạo trong cách làm
11:35 16/02/2022
LTS: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Yên Bái đã có nhiều cách làm sáng tạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những thành công bước đầu của một tỉnh “cửa ngõ” Tây Bắc này cho thấy, khi có sự công tâm, công khai và đồng thuận trong cả hệ thống chính trị thì việc dù khó mấy cũng thành!
Tiếp nối dòng chảy văn hóa dân tộc
07:32 05/02/2022
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục NGUYỄN ĐẮC VINH, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, quyết tâm có bước đột phá hơn nữa, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
10:19 20/12/2021
Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã được Hiến pháp nước CHXHCN. VN khẳng định tại Điều 4 như sau: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
17:41 26/10/2021
Chiều 26.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Báo ĐBND tường thuật trực tiếp ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội vào dự án luật. Trân trọng mời bạn đọc theo dõi!
Hỗ trợ thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ
06:02 23/10/2021
Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội nhấn mạnh, Nghị quyết 406 được ban hành kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ và hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp vượt qua chông gai trước mắt. Đặc biệt, Nghị quyết thể hiện sự chia sẻ của Quốc hội với những khó khăn của doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm niềm tin để phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Chuyện về người treo cờ cách mạng trên kỳ đài Huế
05:22 02/09/2021
Khoảng 15 năm trước, lúc đã gần 90 tuổi, ông vẫn chơi tennis. Còn bây giờ, mỗi khi cao hứng ông lại thả mình vào những điệu Valse, Boston, Rumba. Từ những ký ức ngày đầu tham gia cách mạng đến trận đánh lớn đầu tiên và biệt danh “Hùm xám đường số 4, ông là Đặng Văn Việt, người đã kéo cờ đỏ sao vàng lên cột cờ ở thành nội Huế ngày 21.8.1945 và có lẽ, cũng là người duy nhất còn sống trong lứa sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong cấp hàm lần đầu tiên năm 1948.
Khẩn trương hoàn thiện pháp luật cho các mô hình kinh tế mới
05:36 30/07/2021
Với rất nhiều chủ trương, chính sách lớn và mới được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc thực hiện đột phá chiến lược về cải cách thể chế đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và cả những thách thức lớn đối với Quốc hội và Chính phủ, nhất là trong 2 năm 2021, 2022 - cao điểm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện pháp luật cho sự hình thành và vận hành của các mô hình kinh tế mới.
Sớm sửa đổi Luật Đất đai
06:34 21/07/2021
Ngày 8.7 vừa qua, Chính phủ có Tờ trình 224/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022).
Chú trọng giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu
05:16 15/07/2021
Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến thị trường lao động trong nước. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban về các vấn đề Xã hội, các đại biểu cũng cho rằng, chính sách BHTN mới chủ yếu giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Cần nghiên cứu, sửa đổi chính sách BHTN, chính sách việc làm theo hướng chú trọng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.
Tạo cơ hội và tăng quyền cho phụ nữ
05:35 05/07/2021
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh nội dung về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, trong đó có yêu cầu về bình đẳng giới. Kế hoạch hành động Quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cũng khẳng định, trao quyền cho phụ nữ là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và giải quyết những thách thức chính như đói nghèo, bất bình đẳng, bạo lực với phụ nữ và trẻ em... Những vấn đề này cần được quán triệt và cụ thể hóa trong Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV tới.