Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 26.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Báo ĐBND tường thuật trực tiếp ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội vào dự án luật. Trân trọng mời bạn đọc theo dõi!

Để văn hóa thực sự "soi đường cho quốc dân đi"

Sáng nay, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án Luật Cảnh sát cơ động

Sáng 26.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

Hỗ trợ thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ

Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội nhấn mạnh, Nghị quyết 406 được ban hành kịp thời, tạo động lực mạnh mẽ và hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp vượt qua chông gai trước mắt. Đặc biệt, Nghị quyết thể hiện sự chia sẻ của Quốc hội với những khó khăn của doanh nghiệp, giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm niềm tin để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Chuyện về người treo cờ cách mạng trên kỳ đài Huế

Khoảng 15 năm trước, lúc đã gần 90 tuổi, ông vẫn chơi tennis. Còn bây giờ, mỗi khi cao hứng ông lại thả mình vào những điệu Valse, Boston, Rumba. Từ những ký ức ngày đầu tham gia cách mạng đến trận đánh lớn đầu tiên và biệt danh “Hùm xám đường số 4, ông là Đặng Văn Việt, người đã kéo cờ đỏ sao vàng lên cột cờ ở thành nội Huế ngày 21.8.1945 và có lẽ, cũng là người duy nhất còn sống trong lứa sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong cấp hàm lần đầu tiên năm 1948.