Chuyện về người treo cờ cách mạng trên kỳ đài Huế

Khoảng 15 năm trước, lúc đã gần 90 tuổi, ông vẫn chơi tennis. Còn bây giờ, mỗi khi cao hứng ông lại thả mình vào những điệu Valse, Boston, Rumba. Từ những ký ức ngày đầu tham gia cách mạng đến trận đánh lớn đầu tiên và biệt danh “Hùm xám đường số 4, ông là Đặng Văn Việt, người đã kéo cờ đỏ sao vàng lên cột cờ ở thành nội Huế ngày 21.8.1945 và có lẽ, cũng là người duy nhất còn sống trong lứa sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong cấp hàm lần đầu tiên năm 1948.

Khẩn trương hoàn thiện pháp luật cho các mô hình kinh tế mới

Với rất nhiều chủ trương, chính sách lớn và mới được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc thực hiện đột phá chiến lược về cải cách thể chế đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng và cả những thách thức lớn đối với Quốc hội và Chính phủ, nhất là trong 2 năm 2021, 2022 - cao điểm triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện pháp luật cho sự hình thành và vận hành của các mô hình kinh tế mới.

Sớm sửa đổi Luật Đất đai

Ngày 8.7 vừa qua, Chính phủ có Tờ trình 224/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022).

Chú trọng giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến thị trường lao động trong nước. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, tại phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban về các vấn đề Xã hội, các đại biểu cũng cho rằng, chính sách BHTN mới chủ yếu giải quyết trợ cấp thất nghiệp. Cần nghiên cứu, sửa đổi chính sách BHTN, chính sách việc làm theo hướng chú trọng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

Tạo cơ hội và tăng quyền cho phụ nữ

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh nội dung về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, trong đó có yêu cầu về bình đẳng giới. Kế hoạch hành động Quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cũng khẳng định, trao quyền cho phụ nữ là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và giải quyết những thách thức chính như đói nghèo, bất bình đẳng, bạo lực với phụ nữ và trẻ em... Những vấn đề này cần được quán triệt và cụ thể hóa trong Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV tới.