Thực hiện chính sách dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Quảng Ngãi

Lồng ghép các nguồn vốn, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

Xem với cỡ chữ
Để người dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, Quảng Ngãi đã dành nhiều nguồn lực và triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
	Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đã được xây dựng khang trang - Nguồn: dantocmiennui.vn
Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đã được xây dựng khang trang
 Nguồn: dantocmiennui.vn

Nhà nước hỗ trợ, người dân đối ứng 

Năm 2017, từ nguồn vốn hỗ trợ Chương trình 135, gia đình ông Đinh Văn Tính, xã Thanh An, huyện Minh Long, đã mua một con trâu cái. Nhờ chăm sóc tốt, trâu khỏe mạnh, năm 2018 bắt đầu sinh sản. Từ năm 2019, mỗi năm, ông Tính có một con trâu thịt để bán. Thấy được nguồn lợi, ông tiếp tục góp vốn mua thêm trâu sinh sản. Nhờ đó, hiện ông đã có đàn trâu 6 con, trong đó có 3 con trâu cái.

Theo ông Tính, cuối năm nay, gia đình ông sẽ xuất bán 3 con trâu thịt. Với giá như hiện nay, ông sẽ thu về khoảng 70 triệu đồng. “Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, gia đình tôi mới có vốn để mua trâu chăn nuôi. Khi bán được trâu thịt, ngoài việc trả nợ, tôi còn có tiền mua thêm gà, lợn giống về nuôi, mua keo về trồng. Đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững”, ông Tính chia sẻ.

Để thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân vùng dân tộc thiểu số, huyện Minh Long đã lồng ghép nguồn vốn các chương trình của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ sản xuất cho người dân, có yêu cầu đối ứng. Giai đoạn 2015 - 2020, số tiền đối ứng của người dân trong thực hiện các chính sách hỗ trợ là hơn 2,7 tỷ đồng. Cách làm này đã khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Long Phạm Văn Bảy cho biết, mỗi khi triển khai các chính sách, huyện đều phân công cán bộ địa phương giám sát để hướng dẫn cụ thể và khắc phục những hạn chế. Nhờ đó, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt đều thành công. Tỷ lệ hộ nghèo huyện Minh Long đến cuối năm 2020 chỉ còn hơn 10%, thấp nhất các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.

Đầu tư hạ tầng thiết yếu

Năm 2020, từ nguồn vốn Chương trình 135, Ban Dân tộc tỉnh đã phân bổ cho các huyện miền núi gần 16,5 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa kinh tế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Các địa phương đã xây dựng được 54 dự án phát triển sản xuất và 11 mô hình hỗ trợ cây, con giống các loại, tạo điều kiện cho người dân các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, các huyện miền núi còn huy động nguồn lực xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, nước sạch, trường học, nhà văn hóa... Năm 2020, riêng từ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135 đã có 240 công trình được đầu tư xây dựng, với tổng số vốn hơn 377 tỷ đồng.

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho hay, ngoài các đề án phát triển kinh tế hộ cho người dân tộc thiểu số và vùng miền núi, huyện Ba Tơ còn tập trung vào các đề án phát triển hạ tầng giao thông, nhằm tạo liên kết giữa các vùng để thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất.

Giảm nghèo bền vững

Qua nhiều năm thực hiện, chính sách hỗ trợ người dân tộc thiểu số được đánh giá là chính sách hợp lòng dân, từng nội dung đầu tư, hỗ trợ đều có tác động trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Tính đến cuối năm 2020, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc chỉ còn 25,59%, giảm hơn 50% so với năm 2015, trung bình giảm 5,55%/năm.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trần Văn Mẫn cho biết, thời gian tới, cùng với tập trung thực hiện đề án Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, các huyện miền núi Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực thi hành, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Các huyện miền núi tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo theo Nghị quyết 04 chuyên đề của Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong đó chú trọng tiếp cận địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ nghèo để phân loại, tư vấn và giúp đỡ động viên đồng bào vươn lên thoát nghèo…

 Có thể thấy, việc triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã làm thay đổi đời sống người dân tộc thiểu số, giúp họ đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, các chương trình, chính sách góp phần không nhỏ củng cố khối đoàn kết dân tộc, nhân lên niềm tin của Nhân dân với sự lãnh đạo của Ðảng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng núi, biên giới của Tổ quốc.

Đinh Hương - Ngọc Huấn