Long An: Tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm về cuộc bầu cử 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại cuộc Họp tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trên địa bàn vừa được tổ chức, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã tích cực, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm về cuộc bầu cử. Trong tuyên truyền thể hiện được sự chủ động, sáng tạo. Các cơ quan báo chí, truyền thông đã có nhiều tin, bài, phóng sự, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thực hiện bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh khá chi tiết công tác chuẩn bị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh. Đồng thời, có nhiều tin, bài tuyên truyền để cử tri thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu. Công tác thông tin, cổ động trực quan bằng cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa no, tranh, ảnh, xe cổ động được tập trung thực hiện làm cho cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc…

KIỀU BẢO