Long An tăng cường giãn cách xã hội 

Xem với cỡ chữ
Nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước ngày 1.9, UBND tỉnh Long An đã có Chỉ thị số 2739/CT-UBND về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, thực hiện “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống địch”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng chống dịch để kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở đó”, cách ly người với người, nhà với nhà, xã, phường, thị trấn với xã, phường, thị trấn; trong đó lấy người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch. Đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng.

Huy động tất cả lực lượng hỗ trợ đảm bảo vừa xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
Huy động tất cả lực lượng hỗ trợ bảo đảm vừa xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng, vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine

Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là ở cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động các cấp, các đoàn thể xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức khác trong việc vận động, hướng dẫn, giải thích, thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ra quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, tăng cường và nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từng phường, xã, thị trấn.

Tăng cường kiểm soát các nhóm đối lượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Công văn số 8394/UBND-VHXH ngày 22.8.2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2727/KH-SCH ngày 19.8.2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, tiếp tục rà soát các đối tượng còn thiếu để thực hiện công tác cứu trợ; tiếp tục xem xét, đề xuất việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ; ngoài các địa phương thuộc vùng đỏ trang bị túi an sinh cho các địa bàn cấp xã thuộc vùng đỏ, các địa phương còn lại vẫn thực hiện rà soát, trang bị khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn; đồng thời, chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F0 có hoàn cảnh khó khăn. Bảo đảm cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.

Tăng cường các biện pháp để kiểm soát, khống chế dịch bệnh, hạn chế tối đa tử vong. Đẩy nhanh tiến độ, thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0 kịp thời ngăn chặn lây lan địch bệnh. Huy động tất cả lực lượng hỗ trợ bảo đảm vừa xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, tổ chức các hình thức tiêm phù hợp với các khu phong tỏa, khu dân cư với thời gian linh hoạt. Các đội tiêm chủng phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị, quần áo bảo hộ.

Tiếp tục rà soát, củng cố các tầng điều trị một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa phương; trong đó đặc biệt lưu ý việc bảo đảm nhân lực, thuốc, oxy y tế, trang thiết bị theo quy định để bảo đảm số giường điều trị thực chất, hiệu quả. Các địa phương thuộc vùng đỏ phối hợp Sở Y tế bảo đảm nhu cầu chăm sóc y tế tại chỗ cho người dân theo mô hình Trạm Y tế lưu động.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác truyền thông, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác; hướng dẫn, động viên người dân để dân biết, dân hiểu, dân tin tưởng, chia sẻ và tự giác thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch. Kiên quyết đấu tranh, phản bác, xử lý kịp thời các thông tin sai trái.

Vân Phi