Long An: Kiến nghị thông tin cụ thể về công tác chống hạn, mặn 

Xem với cỡ chữ

Đoàn ĐBQH tỉnh đơn vị số 3 đã TXCT xã Tân Đông và Tân Tây, huyện Thạnh Hóa; cử tri xã Tân Hòa, Tân Bình và thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri xã Tân Đông và Tân Tây kiến nghị chính quyền và ngành chức năng có giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp bán hàng gian, hàng kém chất lượng; cần xóa điện kế tổ; có giải pháp thiết thực phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản sau khi có kết luận của cơ quan thẩm quyền; có biện pháp chế tài đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Cử tri xã Tân Hòa, Tân Bình kiến nghị trong mối liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp, cấp trên quy định chế tài khi doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng; có biện pháp xử lý đối với thương lái ép giá nông sản; ngành chức năng thông tin cụ thể về công tác chống hạn, mặn.

KIỀU BẢO