Long An: Khai mạc kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ
Sáng 17.8, HĐND tỉnh Long An Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai theo hình thức trực tuyến kết nối với HĐND 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc kỳ họp
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong kỳ họp lần này, khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan việc thực hiện chức năng quyết định, chức năng giám sát và hoạt động của HĐND trong thời gian tới. Trong khi đó, thời gian họp rút ngắn còn 1 ngày và được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian, vừa bảo đảm cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Đại biểu dự kỳ họp tại Hội trường Tỉnh ủy
Đại biểu dự Kỳ họp 

Theo chương trình, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp khẩn cấp.

HĐND tỉnh cũng sẽ quyết định chủ trương đầu tư một số công trình giao thông quan trọng như dự án Giải phóng mặt bằng tuyến Tránh - bên trái tuyến, đoạn phường 4, TP.Tân An; dự án Đường tỉnh 819; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830 giai đoạn 2; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; triển khai thực hiện đường vành đai 3, vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh...

Vân Phi