LienVietPostBank sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động liên quan vốn điều lệ 

Xem với cỡ chữ
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa ra thông báo về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng nội dung liên quan đến vốn điều lệ.

Thông báo này căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28.3.2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho LienVietPostBank; căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 21.01.2021; căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ngày 01.09.2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của LienVietPostBank.

Theo đó, LienVietPostBank (mã số doanh nghiệp: 6300048638) sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng nội dung vốn điều lệ. Cụ thể, vốn điều lệ cũ là 10.746.389.150.000 đồng, vốn điều lệ mới là 12.035.904.740.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai nghìn không trăm ba mươi lăm tỷ chín trăm linh tư triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Đ. Thanh